banner
Home
Galleries
Meeting Venue
Minutes
Contact us
Welsh
Recycling
Refuse Collection
Dog Fouling
Rights of way
Footpaths
Declarations of Interest
Policies
Terry Price Awards
Community Development Plan
 

 

Financial assistance in the financial year 2018/19

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cynnig unrhyw sefydliad neu unigolyn sy'n dymuno cael eu hystyried am gymorth ariannol yn y flwyddyn ariannol 2018/19 y cyfle i gyflwyno ffurflen gais i Glerc y Cyngor a fydd cheisiadau yn cael eu hystyried yn cyfarfod mis Ebrill y Cyngor. Rhaid cynwys fantolen mwyaf diweddar y sefydliad a'r datganiad banc gyda'r ceisiadau. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Mawrth 2018.  Am ffurflen gais, naill ai anfonwch eich cyfeiriad e-bost i daidoc@yahoo.co.uk; neu ffonio 07971 026493, neu fel arall yn ysgrifennu i Fferm Cwm-ffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, Rhydaman, SA18 2DZ.

Llanedi Community Council is offering any organisation or individual wishing to be considered for financial assistance in the financial year 2018/19 the opportunity to submit an application form to the Clerk to the Council and such applications will be considered in the April Council meeting. Applications must be accompanied by the organisation’s most recent balance sheet and bank statement. The closing date for receipt of applications is the 31st March  2018.  For an application form, either email your address to daidoc@yahoo.co.uk; or telephone 07971 026493, or alternatively write to Cwmffrwd Farm, Llandeilo Road, Glanamman, Ammanford, SA18 2DZ.

 

Welcome to the Llanedi Community Council Web Site

 
This Web Site has been developed so that the people of Tycroes, Llanedi, Hendy and Fforest can have easy access to the Council and the work it does on behalf of the community.Please feel free to contact any of your Councillors if you have any problems or queries. The contact details are posted on the Councillors page.It is possible to toggle between the English and Welsh versions by clicking on the words Welsh/English in the top right corner of the page.

logo

 

 

Llanedi Village

 

 

 

 

 

 

Links
Pontardulais
Male Choir
Cylch Cinio
Glannau Llwchwr

Clwb Cerdded Pontardulais

 
 
Schools
Hendy CP
Llanedi CP
Tycroes CP
 
Sporting Organisations
Scarlets
Ospreys
 
Tycroes RFC
Hendy RFC