banner
Hafan
Oriel
Man Cyfarfod
Cofnodion
Cysylltwch â ni
Saesneg
Ailgylchu
Casglu Sbwriel
Baw Cwn
Hawliau Tramwy
Llwybrau troed
Polisíau
Gwobr Terry Price
Cynllun Datblygu
 

 

Man Cyfarfod
Mae'r Cyngor llawn yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf bob mis am 6.30pm, ond ddim ym mis Awst. Mae gan y Cyngor nifer o is-bwyllgorau sydd yn cwrdd yn ôl yr angen.
Mae croeso i aelodau o'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Cyngor. Dylai unrhyw un sy'n dymuno annerch y Cyngor, gysylltu â'r Clerc cyn cyfarfod y Cyngor.
2018  
Hydref 3ydd 2018   'Reading Room' Yr Hendy
Medi 2018   Neuadd Gymunedol, Tycroes
Gorffennaf 4 2018   'Reading Room' Yr Hendy
Mehefin 6 2018   Neuadd Gymunedol, Tycroes
Mai 9fed 2018    
Mai 2il 2018    
Ebrill 4ydd 2018    
Mawrth 7fed 2018   Neuadd Gymunedol, Tycroes
Chwefror 7fed 2018   'Reading Room' Yr Hendy
Ionawr 25ed 2018   Neuadd Gymunedol, Tycroes
Ionawr 3ydd 2018   Neuadd Gymunedol, Tycroes
2017      
Rhagfyr 6fed 2017   Neuadd Gymunedol, Tycroes
       
       
Medi 6fed 2017   Neuadd Gymunedol, Tycroes
Gorffennaf 6 2017   Neuadd Gymunedol, Tycroes
Mehefin 27 2017 Cyfarfod Arbenig 'Reading Room' Yr Hendy
Mehefin 7 2017 'Reading Room' Yr Hendy
Mai 18 2017 Neuadd Gymunedol, Tycroes
Ebrill 5 2017 'Reading Room' Yr Hendy
Mawrth    
Chwefror 1af 2017 'Reading Room' Yr Hendy
Ionawr 26 2017 Neuadd Gymunedol, Tycroes
Ionawr 2017 'Reading Room' Yr Hendy
2016  
Dyddiad Lleoliad
Tachwedd Neuadd Gymunedol, Tycroes
Hydref 5 2016 'Reading Room' Yr Hendy
Medi 7 2016 'Reading Room' Yr Hendy
Awst 17 2016 'Reading Room', Yr Hendy
Gorffennaf    
Mehefin 1 2006 'Reading Room', Yr Hendy
Mai 19 2006 Neuadd Gymunedol, Tycroes
Mai 11 2016
Cyfarfod Blynyddol
(AGM)
Neuadd Gymunedol, Tycroes
Ebrill 'Reading Room', Yr Hendy
Mawrth    
Chwefror 3 2016 'Reading Room', Yr Hendy
Chwefror 1 2016 'Reading Room', Yr Hendy
Ionawr 2016 Neuadd Gymunedol, Tycroes
2014    
1 Hydref 2014 Arlan Gwili, Yr Hendy  
5 Tachwedd 2014 Arlan Gwili, Yr Hendy  
3 Rhagfyr 2014 Arlan Gwili, Yr Hendy  
2015  
7 Ionawr 2015 Arlan Gwili, Yr Hendy  
4 Chwefror 2015 Arlan Gwili,Yr Hendy  
4 Mawrth 2015 Arlan Gwili, Yr Hendy  
1 Ebrill 2015 Neuadd Gymunedol, Tycroes  
6 Mai 2015 (Annual Meeting) Neuadd Gymunedol, Tycroes  
13 Mawrth Neuadd Gymunedol, Tycroes  
3 Mehefin 2015 'Reading Room', Yr Hendy  
1 Gorffennaf 2015 Neuadd Gymunedol, Tycroes  
Awst 2015 No Meeting  
2 Medi 2015 Neuadd Gymunedol, Tycroes
7 Hydref 2015 'Reading Room', Yr Hendy
15 Hydref 2015 Cyfarfod Arbennig Neuadd Gymunedol, Tycroes
Tachwedd 2015  
Rhagfyr 2015 Neuadd Gymunedol, Tycroes

 

Neuadd Gymunedol Tycroes

 

 

Links
Pontardulais
Male Choir
Cylch Cinio
Glannau Llwchwr

Clwb Cerdded
Pontardulais

 
 
Schools
Hendy CP
Llanedi CP
Tycroes CP
 
Sporting Organisations
Scarlets
Ospreys
 
Tycroes RFC
Hendy RFC