banner
Hafan
Aelodau
Oriel
Man Cyfarfod
Cofnodion
Cysylltwch â ni
Saesneg
Ailgylchu
Casglu Sbwriel
Baw Cwn
Hawliau Tramwy
Llwybrau troed
Polisíau
Gwobr Terry Price
Cynllun Datblygu
 

 

Gwobr Llwyddiant Ieuenctid Terry Price

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn dymuno cydnabod a dathlu llwyddiannau pobl ifainc sy’n byw o fewn ei ardal - pentrefi Tycroes, Llanedi, Y Fforest a’r Hendy (yn cynnwys Talyclun).  Mae’r Cyngor, felly, wedi sefydlu gwobr a gyflwynir yn flynyddol i berson ifanc o dan 25 oed, a ystyrir i fod yn deilwng o gydnabyddiaeth am ei (l)lwyddiant personol.

Cyflwynir y wobr am lwyddiant personol nodedig mewn unrhyw faes, yn cynnwys (ond heb ei gyfyngu i) y canlynol:-

Chwaraeon:  yn cynnwys pob gêm tîm, athletau, chwaraeon neu weithgareddau unigol ( megis golff, pysgota), mewn gair unrhyw beth a gydnabyddir fel gornest chwaraeon cystadleuol.

Y Celfyddydau Creadigol a Mynegiannol:  yn cynnwys drama, ysgrifennu, cerddoriaeth, celf, crefftau ac unrhyw weithgaredd creadigol arall.

Gweithgareddau Cymdeithasol, Amgylcheddol a Chymunedol:  yn cynnwys gweithgareddau sy’n gwella’r amgylchedd lleol a bywydau pobl o fewn y gymuned (e.e. gweithred unigol neu  weithgarwch yn cynnig cymorth neu garedigrwydd at eraill, megis cynorthwyo’r methedig neu’r rhai dan anfantais neu ofalu am aelod anabl o’r teulu).

Llwyddiant Academaidd:  yn cynnwys llwyddiant eithriadol mewn arholiadau cyhoeddus neu fesur cyfatebol arall o lwyddiant a chynnydd arwyddocaol mewn goresgyn anawsterau penodol personol, megis afiechyd, anabledd neu anfanteision a rhwystrau eraill i lwyddiant.
Am rhester o Rheolau a Cymhwystra am 'Gwobr Llwyddiant Ieuenctid Terry Price'cliciwch ar y ddolen ganlynol: Rheolau a Cymhwystra

 

 

 

 

Links
Pontardulais
Male Choir
Cylch Cinio
Glannau Llwchwr

Clwb Cerdded
Pontardulais

 
 
Schools
Hendy CP
Llanedi CP
Tycroes CP
 
Sporting Organisations
Scarlets
Ospreys
 
Tycroes RFC
Hendy RFC