Council logo Cyngor Cymuned Llanedi Cummunity Council heading
Welsh flag flashing
 
English flag

Datganiad o Fwriad

Bydd Cyngor Cymuned Llanedi yn ymdrechu i wasanaethu cymunedau Tycroes, Llanedi, Yr Hendy a’r Fforest i’r gorau o’i allu, i wella ansawdd bywyd ac i gynnig gwasanaethau o safon uchel