Council logo Cyngor Cymuned Llanedi Cummunity Council heading
Welsh flag flashing
 
English flag

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd y Pentref, Tycroes neu yn Ar-Lan-Gwili yn Yr Hendy. Mae cyfarfod misol ar ddydd Mercher cyntaf y mis ag eithrio mis Awst. Cynhelir cyfarfodydd arbennig o bryd i bryd. Bydd gwybodaeth ynglhŷn â'r cyfarfodydd yn arddangos yma cyn gynted â phosib. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd i fod yn bresennol.

Dyddiad
Amser
Math o Gyfarfod
Lleoliad
04.01.2012 06.30yh Cyngor Llawn Arlan Gwili, Hendy
01.02.2012 06.30yh Cyngor Llawn Arlan Gwili, Hendy
07.03.2012 06.30yh Cyngor Llawn Neuadd y Pentref, Tycroes
04.04.2012 06.30yh Cyngor Llawn Neuadd y Pentref, Tycroes
09.05.2012 06.00yh Cyfarfod Blynyddol Neuadd y Pentref, Tycroes
23.05.2012 06.00yh Cyfarfod Blynyddol (Gohiriedig) a Cyngor Llawn Neuadd y Pentref, Tycroes
06.06.2012 06.30yh Cyngor Llawn Neuadd y Pentref, Tycroes
04.07.2012 06.30yh Cyngor Llawn Neuadd y Pentref, Tycroes
Awst   Dim cyfarfod  
  06.30yh Cyngor Llawn Neuadd y Pentref, Tycroes
  06.30yh Cyngor Llawn Neuadd y Pentref, Tycroes
  06.30yh Cyngor Llawn Arlan Gwili, Yr Hendy
  06.30yh Cyngor Llawn Arlan Gwili, Yr Hendy