banner

Blwyddyn Newydd Dda
Happy New Year

Bydd yr etholiadau cymunedol Llywodraeth Leol yn cael ei gynnal ar 4 Mai, 2017
The Local Government community elections will take place on 4th May 2017

Hoffech chi gael rôl wrth gefnogi eich cymuned leol?
Ydych chi wedi meddwl am ddod yn gynghorydd cymuned?

Would you like a role in supporting your local community?
Have you thought of becoming a community councillor?

Os felly / If so
Cliciwch ar y linc isod am wybodaeth bellach
Click on the link below for further information

Etholiadau cymunedol Llywodraeth Leol...
Local Government community elections
...

flag-cym

Cliciwch yma i fynd i fewn i'r wefan Gymraeg

logo

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llanedi
Welcome to the Llanedi Community Council Web Site

flag eng

Click here to enter the English website

 

 

 

www.cyngorllanedicouncil.org
     
Copyright 2014